Vozilo mobilne policijske postaje, opremljeno s tehnično opremo za delovanje na terenu.