Dobava, dostava in namestitev opreme za varovanje meje v skladu z matriko politik o liberalizaciji visa sistema.