• 10 mobilnih nadzornih sistemov z radarji za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in organiziranega kriminala
  • EU projekt: Dobava mobilnih radarjev za krepitev kapacitet turške obalne straže za preprečevanje nezakonitega priseljevanja in organiziranega kriminala na morju, referenčna številka: EuropeAid/138608/IH/SUP/TR