O nas

Podjetje DAT – CON d.o.o. je ponudnik sistemskih rešitev za nadzor kopenskih in morskih mej.  V skoraj 30‑letnem obstoju je podjetje pustilo pečat na domala vseh celinah sveta. Naše rešitve in proizvodi pomagajo nadzirati malo manj kot 3000 km evropskih mej in preko 6000 km mej ostalih držav od Bližnjega vzhoda do Afrike. Podjetje je razdeljeno na tri glavne divizije, in sicer na razvojni oddelek, proizvodnjo ter oddelek sistemske integracije. Naše proizvode lahko opišemo kot kompleksne multisenzorske enote s premičnimi platformami. Opisani sistemi so osnovni gradniki za vzpostavitev nadzornih in obrambnih nalog v državi, saj pripomorejo k vzdrževanju pravnega reda in preprečujejo kriminalne dejavnosti, zato večino naših sistemskih rešitev prodamo neposredno vladnim službam.

Multisenzorske enote ter premične platforme so kot samostojni proizvodi na voljo našim partnerjem, ki izvajajo sistemsko integracijo na skoraj vseh celinah. Z uspešno zaključenim projektom so naši izdelki nedavno dosegli tudi Južno Ameriko. Vse naše rešitve in proizvodi se prav tako uporabljajo tudi kot zaščita pomembnih infrastrukturnih objektov. Naš asortiman poleg prej naštetega vsebuje še proizvode s področja merilne tehnike, ki so prepoznavni že skoraj 30 let in jih najdete kot gradnike v industrijski avtomatizaciji. Razvojni oddelek je skozi leta ustvaril mnogo sistemskih rešitev, ki so rezultat vrhunskega znanja, dolgoletnih izkušenj ter multidisciplinarnega povezovanja. Eni od teh sistemov so namenjeni za zgodnje odkrivanje in nadzor požarov na velikih površinah (gozdovi, odlagališča odpadkov in ostala kritična območja, kjer obstaja velika verjetnost za nastanek in širjenje požarov).

Glede na trenutno situacijo z zahrbtnim virusom, ki smo mu izpostavljeni vsakodnevno, smo v podjetju razvili lasten sistem za merjenje temperature. SCR/BT je neinvazivni brezkontaktni merilnik telesne temperature, ki je postal obvezen element na vstopnih točkah v različne prostore (poslovne stavbe, industrijski prostori, šole in vrtci, bolnišnice …).

Svojo največjo prednost vidimo v lastnem razvoju in lastni kapaciteti znanja. S spremljanjem dogajanj na trgu ter posluhom za kupca ves čas razvijamo nove proizvode ter sistemske rešitve, ki temeljijo na lastnem razvoju, prispevku institucij znanja ter sugestij končnih uporabnikov. Podjetje je pridobilo certifikat za kakovost ISO 9001 in certifikat za varovanje informacij ISO 27001.

CERTIFIKAT ISO/IEC 27001:2005 ZA SISTEM VODENJA VAROVANJA INFORMACIJ

LICENCA ZA NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

Certifikat ISO 9001 – 2021
Certifikat ISO 27001 – 2021
AAA Certifikat bonitetne odličnosti

Na podlagi Zakona o zasebnem varovanju je podjetje pridobilo licenco za načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja

V podjetju se vse bolj zavedamo, da so ljudje, informacije in informacijska sredstva bistveni viri za izvajanje poslovnih procesov ter predmet potencialnih in realnih groženj. Zato smo si za osnovni cilj politike vodenja zadali vzpostavitev varnega delovnega okolja in nenehnega varovanja informacij z ukrepi, opremo in postopki, ki omogočajo ohranjanje njihove zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti.