Sistem za neiznvazivno merjenje telesne temperature

V želji, da bi premagali krizo, ki je zaradi virusa prevzela celoten svet smo si v podjetju DAT – CON prizadevali razviti sistem, ki bi nam pomagal v boju s problematiko.

Naša rešitev, sistem SCR/BT omogoča operaterju skeniranje telesne temperature posameznikov in večje skupine, da odkrije morebitne nosilce bolezni. S kamero in črnim telesom se lahko ugotovi povišana temperatura posameznika ali skupine z več kot 25 ljudmi. Izvajanje je lahko fiksno ali prenosno.

Tudi po koncu karantenskih ukrepov bo kritična infrastruktura kot so letališča, avtobusne in železniške postaje, šole, vrtci, proizvodnje itd. potrebovala rešitev, da preprečimo ponovno širjenje

Toplotne kamere so pasivne naprave, ki ne oddajajo nobenega sevanja. Infrardeče sevanje, ki ga zazna kamera, je sorazmerno z dejansko temperaturo predmeta (človeškega telesa), zato so termične kamere odlično orodje za to nalogo. Operater potrebuje le osebni računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, 10 ali Pro.

Katalog

KONTROLA KVALITETE S POMOČJO TERMOGRAFIJE

Infrardeča termografija je brezkontakten način merjenja temperature in njene porazdelitve po površini. S stališča KONTROLE KVALITETE , je IR termografija primerna za odkrivanje nepravilnosti in napak, ki se odražajo s spremembo temperature na površini objekta. Glede na to, da je ta meritev brezkontaktna, omogoča rezultate brez poseganja v sam proizvodni proces in dobivanje podatkov v realnem času.

Termografijo smo uporabili v procesu kontrole proizvodnje plastičnih izdelkov. Vnos kontrolnih parametrov je enostaven, preko Touch Screen terminala, omogočena pa je tudi možnost kontrole preddefiniranih parametrov (recepti). V primeru odstopanja katerega od parametrov, se aktivira digitalni izhod, ki ustrezno vpliva na sam potek procesa.

NAPRAVA ZA TESTIRANJE GONIL

Testna naprava gonil je namenjena testiranju različnih tipov gonil, ki so zasnovana na soosnem vhodu in izhodu gonila z različnimi omejitvami vrtljajev, momenta in prirobnično pritrditvijo gonila ter votlo izhodno gredjo. Takšne naprave na trgu niso prosto dobavljive in se izdelujejo izključno namensko.

Testna naprava gonil je namenjena trajnostnim testom različnih gonil, vtekavanju gonil, parcialnim testiranjem gonil, kakor tudi merjenju zračnosti gonil. Na namensko testno napravo gonil se privijači testno gonilo, ki se spoji s pogonskim vstopnim in izstopnim sistemom pogona (vstopne in izstopne elastične sklopke) ter spremljajočo testno senzoriko.

Sistema pogona in senzorika so prilagojeni dani dimenziji testnega gonila (delno posamično konfekcioniranje sistemov na dani tip gonila). Sistem vpetja gonila na testno napravo (vijačenje) je univerzalen oz. enoten, potrebno je izvesti le prilagoditve posameznem tipu gonila v odvisnosti od dimenzij gonila.

Upravljalni sistem s programsko opremo je prilagojen strojnim elektro komponentam, pripadajočim nalogam delovnega procesa in omogoča enostavno upravljanje posameznih funkcij testne naprave v različnih režimih obratovanja, kakor tudi ustrezno spremljanje, prenos (naknadno obdelavo) in arhiviranje posameznih meritev oz. merilnih rezultatov.

Upravljalni sistem tvori krmilnik ( procesna enota) z ustreznimi vhodno-izhodnimi komponentami (analogni oz. digitalni vhodi oz. izhodi) za spremljanje procesa v povezavi z nadzornim panelnim računalnikom. Omogočen je tudi daljinski dostop!

SISTEM ZA ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA

Sistem za zgodnje odkrivanje požara je unikatni sistem, razvit za potrebe težkih okolij, kot so zaprti prostori smetišč, kjer lahko pride do samovžiga materiala. Ker so ta okolja zelo agresivna, je bilo poglavitno, da razvijemo rešitev iz posebnih materialov, ki bodo odporna na agresivne pline okolice.

Sistem je sestavljen iz treh sistemov gibljivih podnožij (Pan Tilt) na katerem je montirana termična kamera. Vidno polje treh termičnih kamer neprestano (24X7) pregleduje področje opazovanja in v nadzorni sistem javlja temperaturo območja. Vsako odstopanje od normalne temperature samodejno sproži alarm in klic gasilske enote v primeru razvoja požara. Ta metoda brezkontaktnega zaznavanja je zanesljiva in predstavlja inovativni pristop.

SISTEM ZA SPREMLJANJE PLAZOV

Razvili smo sistem za natančno spremljanje premikov tal na plazovitih območjih. Sestavljen je iz večih zelo natančnih sond, ki sporočajo spremembe v nagibu v nadzorni center, kjer poseben program beleži in analizira te premike, ter avtomatsko sproža opozorila in alarme v primeru večjih ostopanj. Sonde so opremljene tudi s posebnimi senzorji, ki lahko beležijo informacije o prsti in okoljskih dejavnikih ( temperaturi, pritisku, vlagi,…