Project Description

Delovanje video nadzornega sistema Provida temelji na vizualnem spremljanju prometa s hkratno kontrolo hitrosti in prevožene razdalje s pomočjo tahografa, računalnika in video sistema. Uporablja se lahko tudi iz stoječega (parkiranega) vozila za merjenje hitrosti kontroliranega vozila na vnaprej določeni dolžini odseka. Hitrost vozila izračuna na podlagi podatka o prevoženi poti, ki ga dobi od senzorja hitrosti vozila, in podatka o času vožnje, ki ga dobi od lastne ure. Računalnik na podlagi teh podatkov izračuna povprečno hitrost vozila.

Namenjen je nadzoru in urejanju cestnega prometa. Poleg osnovne funkcije je uporaben tudi kot učni pripomoček za udeležence v prometu, pripomoček operaterju oz. policistu za dajanje opozoril in navodil udeležencem v prometu ter za ugotavljanje in dokazovanje kršitev cestnoprometnih predpisov.

Prenesite si PDF s tehničnimi specifikacijami izdelka