Project Description

UPORABA :

Multiplexer (ali MUX) je naprava , ki nam s pomočjo dodatnih 5 digitalnih vhodov omogoča multiplexiranje napetostnih signalov. Izbran vhodni signal se prenese na izhod naprave oz. vhod krmilnika.

Z MUX 22 lahko prenašamo do 22 analognih signalov na en digitalni vhod npr. krmilnika. Izbira prenešenega vhodnega signala je pogojena z stanjem krmilnih digitalnih vhodov A, B, C,D and E. Lahko se izbere kar 24 V signal iz krmilnika. V nadaljevanju je prikazana tabela iz katere je razvidno kako stanje digitalnih vhodov vpliva na prenos analognih vhodnih signalov

Prenesite si PDF s tehničnimi specifikacijami izdelka 

 

Vhodni napetostni signal se izbere s pomočjo kontrolnih digitalnih signalov ki  ustrezno preklopi izbrani vhod na izhod.Kontrolni signali  A, B, C, D in E so 24 V-ni.

Napajanje  MUX 22 je  24Vdc DC (oz. 5-35V). Napšajalna napetost je galvansko ločena od analognih in controlnih signalov.