Project Description

UPORABA: Galvanski ločilni pretvornik se uporablja na različnih področjih, največkrat v zahtevnih industrijskih okoljih, kot zaščitna naprava za zajem, prilagoditev in prenos analognih električnih veličin med katerimi je prisotna velika potencialna razlika. Njegove ločilne sposobnosti se zelo dobro pokažejo v primerih, kadar se pojavijo problemi zaradi združevanja masnih potencialov ali kjer se le pričakuje možnost potencialnih razlik in prenapetosti. Na izhodu zagotavlja standardiziran tokovni signal 4 do 20 mA (oz. napetostni signal 0 do 10 V), ki je primeren za nadaljno obdelavo.

PRIKLJUČITEV: GIC ima primarno stran – vhod, kamor priključimo merjeno napetost (tok) in sekundarno stran– izhod, kjer dobimo tok 4..20mA (0 .. 10V). Za delovanje pretvornika rabimo enosmerni izvor napajanja (24V), ki se serijsko (zaporedno) poveže z enim ali več zančnimi bremenisprejemniki.Tokovna zanka, ki je medij za prenos informacije, se istočasno uporablja kot izvor energije, zato je priklop le dvožilen. Potrebno je upoštevati minimalno prehodno napetost pretvornika, ki ne sme biti nižja od 4V, glej Sliko 1. Primer vezave za napetostni izhod glej APLIKACIJE. stran 2 od 4

DELOVANJE: Merjeni vhodni signal, ki ga želimo galvansko ločiti, pripeljemo na vhod galvansko ločenega merilnega ojačevalnika, kjer se ustrezno ojača ali oslabi.V tej stopnji se nastavita minimalna in maximalna vrednost signala v predpisanih mejah. Naslednja stopnja je TRMS preoblikovalec, (True Root-Mean-Square converter) izmenične in/ali nepravilne ter popačene vhodne veličine v pravilno obliko, primerno za nadaljno meritev.Obdelan in normiran signal nato vodimo v diferencijalni ločilni ojačevalnik, ki preko kontrolirane svetlobne povezave prenaša informacijo o vhodnem stanju na izhodno tokovno stopnjo. Izhodna stopnja, preko katere se zaključuje tokovna zanka, ki je medij za prenos tokovne informacije 4…20 mA (oz. 0..10V) do uporabnika (industrijski računalnik), prav tako združuje več opravil.Deluje kot enosmerni tokovni generator in hkrati kontrolira in zagotavlja energijo za napajanje elementov lastnega tokokroga in preko induktivne povezave tudi vso potrebno energijo za delovanje celotnega galvansko ločenega vhodnega sklopa. Primer vezave za napetostni izhod glej APLIKACIJE.

NASTAVITEV: Vsi pretvorniki so že umerjeni (kalibrirani) po naročilu kupcastranke, zato spreminjanje nastavljenih vrednosti ni priporočljivo, razen v posebnih primerih. Največja dovoljena in mogoča sprememba merilnega območja s strani uporabnika je 10%. Za večje spremembe je potreben notranji poseg in ponovna kalibracija, ki ga izvede proizvajalec.

Prenesite si PDF s tehničnimi specifikacijami izdelka 

Karakteristike:

Izolacijska napetost : 2000 Vdc

MIN vrednost vhodnega toka* : 1 mA AC/DC

MAX vrednost vhodnega toka* : 5A AC/DC

MIN vrednost vhodne napetosti* : 50mV AC/DC

MAX vrednost vhodne napetosti* : 1500V AC/DC Napajalna napetost : 4V…36Vdc

Zaščita proti prekoračitvi : 25mA Zaščita proti zamenjavi priključkov : vgrajena

Prenapetostna zaščita : 36Vdc

Temperaturno odstopanje : <0,01%/°C

Odzivni čas (10-100%) AC : 0.5 sec.

Odzivni čas (10-100%) DC : <20 msec.

Linearizacijski pogrešek : 0.1 %

Temperatura okolice : -10 … + 70 °C

Temperatura skladiščenja : -40 … + 85 °C

Vlažnost okolice : <90%