O nas

Podjetje DAT – CON je ponudnik sistemske integracije, namenske elektronike, specialne merilne opreme in multimedijske opreme. Ustanovljeno je bilo 1. 1992. Sklepanje partnerstev z vodilnimi podjetji na področju termovizije, optike, namerilnih naprav, komunikacijske opreme je podjetju odprlo nove razvojne poti. S specialno opremo je podjetje uspešno prodrlo na evropske trge z aktivnim sodelovanjem na mednarodnih tenderjih. Z odličnim in učinkovitim sistemom za nadzor državnih meja je naša oprema pomembno prispevala k doseganju standardov za vstop v Schengenski krog Sloveniji, Slovaški, Romuniji.
Za vzdrževanje pravnega reda v državah in preprečevanju kriminalne dejavnosti smo zgradili vrsto sistemov, ki jih uporabljajo kriminalistične ter državne varnostne službe Podjetje je pridobilo certifikat za kakovost ISO 9001 in certifikat za varovanje informacij ISO 27001.

Svojo prednost vidimo v lastnem razvoju in lastni kapaciteti znanja. S spremljanjem dogajanj na trgu ter posluhom za kupca razvijamo nove proizvode ter sistemske rešitve, ki temeljijo na lastnem razvoju, prispevku institucij znanja ter sugestij končnih uporabnikov

Dodatno

ZA SISTEM VODENJA VAROVANJA INFORMACIJ

IN IZVAJANJE SISTEMOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

Na podlagi Zakona o zasebnem varovanju je podjetje pridobilo licenco za načrtovanje in izvajanje sistemov tehničnega varovanja

V podjetju se vse bolj zavedamo, da so ljudje, informacije in informacijska sredstva bistveni viri za izvajanje poslovnih procesov ter predmet potencialnih in realnih groženj. Zato smo si za osnovni cilj politike vodenja zadali vzpostavitev varnega delovnega okolja in nenehnega varovanja informacij z ukrepi, opremo in postopki, ki omogočajo ohranjanje njihove zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti.