https://www.hubacontrol.com/en/

Huba Control razvija in proizvaja izdelke za potrebe meritev tlaka in pretoka. Zaradi osredotočenosti samo na ta trg in konstantnega razvoja in izboljšav na tem področju, so sposobni ponuditi najboljše rešitve za končnega uporabnika v tem segmentu. Njihovi izdeli omogočajo optimizacijo delovanja strojev, sistemov in procesov v tovarnah.

Izdelki, ki jih ponujajo:

Merilniki tlaka

Diferenčni merilniki tlaka

Elektronska tlačna stikala

Mehansko tlačno stikalo

Merilnik nivoja

Vortex merilnik pretoka

Tlačni senzor

Senzor za meritev sile

Digitalni pokazni instrument